Альберт Эйнштейн


Эйнштейн Альберт (1879-1955), физик-теоретик, один из основателей современной физики.
 

Северная война


Северную войну (1700-1721) Россия вела в союзе с Данией, Саксонией и Речью Посполитой (Польшей) против Швеции.

Франкское государство


Франкское государство было одним из крупнейших в раннесредневековой Европе.
 

История Киева


Первые поселения на территории современного Киева возникли от 15 до 20 тысяч лет тому назад.
 


Класифікація професій

Материалы » Класифікація професій

Наведені в узагальненому вигляді характеристики ситуації вибору професії переконливо свідчать, що для доцільного професійного самовизначення необхідна класифікація професій, виділення певних їх груп, об'єднаних спільністю вимог до психологічної структури працівника.

В 20—30 роки І.Н.Шпільрейн обґрунтував необхідність класифікації професій для професійної консультації. Він дав критичний аналіз існуючих спроб класифікувати професії і сформулював свій підхід, виділивши три групи якостей (так звані координати класифікації): специфічний вид реакцій, специфічний вид уваги і специфічний вид звикання до професійної діяльності.

Кожна наукова класифікація, розкриваючи з певного боку зміст класифікованого явища, повинна задовольняти щонайменше дві вимоги. По-перше, провідні критерії розподілу професій за групами повинні точно відповідати меті класифікації. По-друге, розподіл елементів повинен відповідати вимогам однозначності, наочності і зручності практичного використання. Водночас кожна систематизація мусить рахуватися з тим, що у природі немає жорстких розмежувань, і тому можливість значної кількості проміжних, "міжгрупових" проявів — невід'ємна властивість дійсності.

Справді, коли людина працює, її увага спрямовується на предмет праці. Те, що потрібно робити з предметом, — мета праці, яка реалізується за допомогою тих чи інших знарядь, засобів і, що для людини суттєво, — у певних умовах. Саме на цих чотирьох ознаках будується профорієнтаційна класифікація професій Є.О.Клімова (див. табл. 1), яка серед нечисленних розробок заслуговує уваги.

Таким чином, характер предмета праці значною мірою визначає вимоги професії до людини. Тому згруповані таким способом професії мають багато спільного як щодо характеру діяльності, так і щодо вимог, які ставляться до працівника. В даній класифікації виділяються стрижневі професії, психологічна структура яких найбільшою мірою є типовою для всієї групи. Ці професії тим самим набувають функцію своєрідних представників відповідних груп. їх психологічна характеристика по суті є психологічною характеристикою всього типу професій.


Медный бунт
Если «соляной бунт» был порожден кризисом налогообложения, то причиной «медного бунта» стал кризис денежной системы. В Московском государстве в ту пору не было собственных золотых и серебреных рудников, и драгоценные металлы привозили из-за границы. На Денежном дворе из серебреных иоахимсталеров, или, как называли на Руси – «ефимков» че ...

Чибча, или Муиска
На территории нынешней Колумбии в долине реки Богота известна группа племен языковой семьи чибча (самоназвание муиска). Они создали одну из развитых культур Древней Америки. Страна муиска была заселена в глубокой древности племенами аравакской языковой семьи. Племена проникли на территорию нынешней Колумбии из Центральной Америки через ...

Рюриковичи - великие Киевские князья
Основателем первой династии государей, правившей на Руси более 700 лет до 1598 года, считается князь варяжский Рюрик Варяжский, родившийся предположительно в 817 г. В 862 г. он был призван некоторыми племенами славяно-чудского союза на княжение со «всей русью» ( с тех пор и пошло название Руссакая земля). Рюрик скончался в 879 г. но уже ...