Альберт Эйнштейн


Эйнштейн Альберт (1879-1955), физик-теоретик, один из основателей современной физики.
 

Северная война


Северную войну (1700-1721) Россия вела в союзе с Данией, Саксонией и Речью Посполитой (Польшей) против Швеции.

Франкское государство


Франкское государство было одним из крупнейших в раннесредневековой Европе.
 

История Киева


Первые поселения на территории современного Киева возникли от 15 до 20 тысяч лет тому назад.
 


Класифікація професій

Материалы » Класифікація професій

Наведені в узагальненому вигляді характеристики ситуації вибору професії переконливо свідчать, що для доцільного професійного самовизначення необхідна класифікація професій, виділення певних їх груп, об'єднаних спільністю вимог до психологічної структури працівника.

В 20—30 роки І.Н.Шпільрейн обґрунтував необхідність класифікації професій для професійної консультації. Він дав критичний аналіз існуючих спроб класифікувати професії і сформулював свій підхід, виділивши три групи якостей (так звані координати класифікації): специфічний вид реакцій, специфічний вид уваги і специфічний вид звикання до професійної діяльності.

Кожна наукова класифікація, розкриваючи з певного боку зміст класифікованого явища, повинна задовольняти щонайменше дві вимоги. По-перше, провідні критерії розподілу професій за групами повинні точно відповідати меті класифікації. По-друге, розподіл елементів повинен відповідати вимогам однозначності, наочності і зручності практичного використання. Водночас кожна систематизація мусить рахуватися з тим, що у природі немає жорстких розмежувань, і тому можливість значної кількості проміжних, "міжгрупових" проявів — невід'ємна властивість дійсності.

Справді, коли людина працює, її увага спрямовується на предмет праці. Те, що потрібно робити з предметом, — мета праці, яка реалізується за допомогою тих чи інших знарядь, засобів і, що для людини суттєво, — у певних умовах. Саме на цих чотирьох ознаках будується профорієнтаційна класифікація професій Є.О.Клімова (див. табл. 1), яка серед нечисленних розробок заслуговує уваги.

Таким чином, характер предмета праці значною мірою визначає вимоги професії до людини. Тому згруповані таким способом професії мають багато спільного як щодо характеру діяльності, так і щодо вимог, які ставляться до працівника. В даній класифікації виділяються стрижневі професії, психологічна структура яких найбільшою мірою є типовою для всієї групи. Ці професії тим самим набувають функцію своєрідних представників відповідних груп. їх психологічна характеристика по суті є психологічною характеристикою всього типу професій.


Словения в Новое время
Словенские земли в конце ХVI-ХVIII в. В этот период в словенских землях наступил длительный экономический упадок. Он был обусловлен, прежде всего, перемещением главных торговых путей из Средиземноморья в Атлантический океан. В результате этого было потеряно прежнее значение торговых путей между южно-германскими княжествами и Италией, к ...

Введение.
Если в каждой человеческой жизни заложен изначаль­ный сюжет, то жизнь Эрнесто Че Гевары — образец повествования, почти не отклонившегося от замысла. Краси­вая сказка о человеке, который, преодолев физическую немощь, на волне победоносной революции поднялся к вершинам всемирной славы — и с карабином и вещмеш­ком за плечами отправился в ч ...

Разгром левосектантской фракции в БКП. Борьба БКП за проведение нового большевистского курса
Монархо-фашистской диктатуре удалось нанести тяжелое поражение рабочему классу: ликвидировать его классовые профсоюзные организации, загнать рабочих в государственные фашистские союзы (в 1935 г. был принят специальный закон об обязательном членстве в государственных профсоюзах), подавить на время стачечную борьбу. Но эти мероприятия, та ...