Альберт Эйнштейн


Эйнштейн Альберт (1879-1955), физик-теоретик, один из основателей современной физики.
 

Северная война


Северную войну (1700-1721) Россия вела в союзе с Данией, Саксонией и Речью Посполитой (Польшей) против Швеции.

Франкское государство


Франкское государство было одним из крупнейших в раннесредневековой Европе.
 

История Киева


Первые поселения на территории современного Киева возникли от 15 до 20 тысяч лет тому назад.
 


Розвиток дитини засобами мистецтва

Материалы » Розвиток дитини засобами мистецтва

Є багато шляхів до покращення масового розвитку особистості засобами мистецтва, які ми, на жаль, використовуємо далеко неповністю. Тут і розширення виставочної діяльності, і створення нових музеїв, і кіно, і школа, і сім'я і ін. Все це - ланка єдиної лінії. Проте, школа більше ніж інші здатна з дитинства прищепити кожній людині любов до мистецтва, дати основи його розуміння. Це її важливе завдання. Ось чому так хвилює саме в школі існуюча недооцінка естетичної освіти і виховання.

Досліджуючи проблему розвитку особистості засобами мистецтва (дослідження проводилось в школах Волинської області з учнями молодших і середніх класів), ми поставили завдання, яке формулюється в одній фразі: "Формування в учнів художньої культури як невід'ємної частини духовної культури", а також розробили ряд конструктивних і методичних прийомів в формуванні через світ емоційних ставлень морально-естетичного ідеалу людини.

Що ж формується в душі, в особистості дитини в результаті виконання цього завдання? Здатність сприймати суттєву інформацію мистецтва? Так. Але не тільки. Через пізнання суті, змісту мистецтва в душі дитини поступово формується морально-естетична позиція ставлення до всіх явищ життя - до природи, праці, любові, дружби. Морально-естетична позиція завжди неабстрактна, це перш за все соціальна позиція. Мета - тактовне, тонке проникнення наших переконань через мистецтво в глибину особистості дитини, через її почуття - її захоплення, радість, ненависть, зневагу - в свідомість!

Всі ці елементи можна було б розглянути більш детально, це фактично три групи елементів: наприклад, в творчість входить її провідний елемент - фантазія, інтуїція, уява, допитливість і ні. Але важливо, щоб у розвитку особистості всі елементи були присутні.


Тушинский ВОР
Поражение Болотникова не вылилось в торжество Шуйского. Необходим был лишь новый центр притяжения оппозиционных сил, и он скоро явился в лице нового Лжедмитрия, обосновавшегося в Стародубе. Вокруг самозванца объединились разные силы. Инициаторами интриги выступили бывшие сторонники Лжедмитрия I. К ним примкнули уездные дворяне и служил ...

Большая стратегия
Для понимания причин катастрофического развития ситуации имеет смысл рассмотреть штатный сценарий. Под штатным сценарием подразумевается развитие событии в той последовательности, которая в наилучшей степени устраивала Красную Армию в плане достижения наивысшей готовности к войне. Разработчиком документов советского военного планирован ...

Ясско-Кишинёвская операция (август 1944 год)
В 1943 году и весной 1944 года советская армия освободила большую часть СССР. В марте 1944 года успешно завершились наступательные операции 1- го, 2- го, 3- го Украинских фронтов, в ходе которых были уничтожены большие группировки германских войск. 26 марта советские войска вступили в северо-восточную часть Румынии, а в начале апреля вы ...